Meşrutiyet Nedir?

Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet biçimi.Osmanlı İmparatorluğunda 1876 Anayasasıyla başlayan ve 1918 Mondros Mütarekesine kadar süren, I. ve II. Meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süre.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Meşrutiyetçilik
Meşum
Meşveret
Meşveret etmek
Met
Meta
Metabolizma
Metafizik
Metafizikçi
Metafor